Lakiasiaintoimisto Suomen Vakuutusapu
Lakiasiaintoimisto Suomen Vakuutusapu
Aleksis Kiven katu 20, katutaso
00500 HELSINKI

Joni SiikavirtaHanna Kaisa HeikkiläErika ErämaaJatta KalliokoskiRisto LaitilaAri Saarinen
FacebookKauppalehden menestyjäyritys

Etusivu

kuvaLakiasiaintoimisto Suomen Vakuutusapu on erikoistunut erityisesti kaikenlaisia vapaaehtoisia vakuutuksia koskeviin korvauskysymyksiin. Tarjoamme korkealaatuisia ja luotettavia oikeudellisia palveluita yksityishenkilöille ja pienyrityksille vakuutusyhtiötä vastaan ajettavissa asioissa kustannustehokkaasti valtakunnallisesti.

Erikoisalaamme ovat oikeudelliset kiistat, jotka koskevat esimerkiksi yksityisiä tapaturmavakuutuksia, sairaskuluvakuutuksia, matkavakuutuksia, vastuuvakuutuksia, koti- ja kiinteistövakuutuksia, ajoneuvovakuutuksia (kasko), lääkevahinkoja jne. Hoidamme myös lakisääteisiin vakuutuksiin, kuten liikenne- potilas- ja tapaturmavakuuksiin liittyviä riitoja sekä tuotevastuuasioita, eli kun viallisesta tuotteesta aiheutuu vamma tai sairaus.

Vakuutusapu on toiminut vuodesta 2007 lukien Lakiasiantoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy:n yhteydessä. Yrityksen toiminnasta vastaa varatuomari Joni Siikavirta.  Toimistollamme on tällä hetkellä käytettävissään kaikkiaan 7 lakimiehen asiantuntemus ja työvoimaresurssit. Tapaturmiin ja sairauksiin liittyvissä vakuutusasioissa käytettävissämme on myös erittäin kokeneita asiantuntijalääkäreitä.

Lähetä asiakirjat meille postitse tai skannaten, arvioimme maksutta etenemismahdollisuudet asiassasi.

Toimistomme käyttäminen on kustannustehokasta. Kaikkien vakuutusyhtiöiden kotivakuutukset kattavat 80-85 % kuluistamme vietäessä asia vakuutus- tai kuluttajariitalautakuntaan. Varmistamme kotivakuutuksen kattavuuden aina puolestasi.

Huom! Juttujen menestymisen kannalta on olennaista, että toimistomme pääsee auttamaan asiakasta heti vakuutusyhtiön kielteisen päätöksen jälkeen. Vakuutusasioissa on käytännössä usein vain yksi tehokas muutoksenhakumahdollisuus: asian vieminen vakuutuslautakuntaan. Siihen kannattaa panostaa!


Toimistomme mediassa:

Tuntematon Potilas -ohjelman jaksot ovat katsottavissa permannossa http://www.permanto.fi/fi/web//alfatv/search?keyword=tuntematon%20potilas
Varatuomari Joni Siikavirta toimii asiantuntijana 20.9.2018 klo 21 AlfaTV:llä alkavassa Tuntematon Potilas -ohjelmasarjassa.

Maksuton arvio

kuvaJos olet tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, lähetä meille kopiot asiakirjoista postitse tai skannaten osoitteeseen toimisto@vakuutusapu.fi sekä oma lyhyt selostuksesi ongelmasta yhteystietoineen ja kopio kotivakuutuskirjasta, niin arvioimme maksutta etenemismahdollisuudet asiassasi.

Tämä on tehokkain tapa arvioida, onko toimistomme avusta odotettavissa asiakkaalle kustannustehokasta hyötyä. Otamme yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse, viimeistään noin 2 viikon kuluessa.

Mikäli Sinulla on minkä tahansa vakuutusyhtiön kotivakuutuksessa vähintään 2 vuotta voimassa ollut oikeusturvavakuutus, se kattaa 80-85 % toimistomme kustannuksista, jos asiaa lähdetään viemään eteenpäin. Toimistomme selvittää aina oikeusturvavakuutuksen kattavuuden asiakkaan puolesta. Liikennevahinkoasioissa myös kaskovakuutuksen oikeusturvavakuutus on käytettävissä.

Normaalin vaativuustason asian ajaminen vakuutuslautakunnassa maksaa asiakkaalle keskimäärin 500-900 euroa. Teemme asiakkaillemme aina etukäteen kirjallisen etenemissuunnitelman ja kerromme tarkan hinta-arvion. Laskutus tapahtuu, kun asia on hoidettu loppuun. Laskun voi maksaa sopimuksen mukaan esim. 100 euron erissä kuukausittain.

Eteneminen

kuvaToimistollamme on vuosien kokemuksen perusteella kehittynyt tehokas ja huolellinen toimintatapa, jossa huomioidaan asian vaativuus ja intressin suuruus.

Selvitämme asiakkaan puolesta aina oikeusturvavakuutuksen kattavuuden ja hankimme kaiken tarpeellisen asiakirja- yms. aineiston. Selvitämme asiakkaan oman näkemyksen lisäksi mahdollista aiempaa ratkaisukäytäntöä sekä etsimme tutkimustietoa näytöksi. Toimistollamme on mm. oma ratkaisuarkisto sekä runsaasti tietoa muista ratkaistuista tapauksista. Hyvin perustelluissa muutoksenhakukirjelmissä käymme läpi tapauksen kannalta olennaisimmat seikat. Tarpeen mukaan, etenkin isomman intressin tapaturma-asioissa konsultoimme asiantuntijalääkäriä. Hankimme asian kannalta tarpeellisen asiakirjanäytön asiakkaan puolesta.

Toimistomme kirjelmissä esitetään aina oikeudellisesti hyvin perusteltu kritiikki vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin, asiantuntijalausuntoihin sekä käsittelymuistioihin. Teemme käsittelyn kaikissa vaiheissa tarkentavia kysymyksiä asiakkaillemme. Asiakas saa aina rauhassa tarkistaa ja kommentoida kaikki kirjelmäluonnokset, ja esittää niihin tarvittavia muutoksia, ennen kuin kirjelmät toimitetaan eteenpäin.

Periaatteemme

kuvaToimimme erittäin korkeiden eettisten periaatteiden mukaisesti ja huolehdimme kaikissa tilanteissa asiakkaidemme edusta. Tämä koskee myös asiakkaille palveluistamme aiheutuvan kuluriskin punnintaa.

Noudatamme toiminnassamme aina hyvää asianajotapaa. Oikeudenkäyntiasioissa toimintaamme valvoo oikeuskansleri ja Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

Oikeudenkäynti ei yleensä kannata

kuvaOikeudenkäynti on vakuutusasioissa usein vain teoreettinen mahdollisuus, joka tulee kalliiksi ja vie vuosia. Siten asiantuntevaa lakimiesapua kannattaa käyttää jo lautakuntavaiheessa.

Vakuutusasioiden vieminen kalliiseen ja aikaa vievään oikeuskäsittelyyn on kannattavaa vain poikkeuksellisesti. Oikeudenkäyntiin liittyy aina huomattava kuluriski, sillä hävinnyt osapuoli joutuu pääsääntöisesti korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäynnin kannattavuuden arvioiminen on hyvin vaativaa ja edellyttää lakimieheltä laajaa kokemusta vakuutusasioiden ratkaisukäytännöstä.
Turhien kuluriskien välttämiseksi on tärkeää, että vakuutusasiassaan lakiapua tarvitseva kääntyy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erikoistoimistomme puoleen.

Toimistomme asiakkaat ovat aivan koko maasta. Meillä on laaja tietämys vaativaa erityisosaamista edellyttävästä vakuutusjuridiikasta, ja pystymme arvioimaan mikä etenemistapa on asiakkaan kannalta järkevin ja riskittömin.

Henkilöt

Joni

Lakiasiaintoimisto Suomen Vakuutusavun on perustanut ja sen toiminnasta vastaa varatuomari Joni Siikavirta (synt. 1975 Suonenjoella). Hän valmistui oikeustieteen kandidaatiksi/maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2000 ja suoritti juridiikan opintoja myös Upsalan ja Maastrichtin yliopistoissa v. 1998-1999, aiheena mm. kuluttajansuojaoikeus. Joni Siikavirta on ollut potilasvahinkolautakunnan päätoiminen lakimies vuosina 2003-2007 ja hän on työskennellyt myös kuluttajariitalautakunnassa ja liikennevahinkolautakunnassa. Lisäksi hän on työskennellyt lakimiestehtävissä mm. Länsi-Suomen lääninhallituksessa ylitarkastajana kilpailu- ja kuluttajaosastolla, Tuusulan käräjäoikeudessa ja Savonlinnan maistraatissa. T:mi Lakiasiaintoimisto Joni Siikavirta on toiminut vuoden 2003 alusta lukien. Siikavirralla on lisäksi yli kymmenen vuoden kokemus vapaaehtoistyöstä rikosten ja riitojen sovittelutoiminnasta Helsingin kaupungin sosiaaliviraston palveluksessa. Harrastuksenaan hän on mm. toiminut potkunyrkkeilytuomarina MM-tasolla saakka.

Joni Siikavirta on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat velvollisia noudattamaan samanlaisia ammattieettisiä sääntöjä kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat. Toimintaamme valvoo oikeuskanslerin lisäksi Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunta.
Linkki: Oikeudenkäyntiavustajaluettelo

Muut toimistomme palveluksessa toimivat lakimiehet ja lääkärit on esitelty osoitteessa www.potilasvahinkoapu.fi/henkilot

Asiakkaidemme tyytyväisyys, oikeusturva ja yleiset palveluehdot

kuvaToimistomme asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa. Jos kuitenkin olet tyytymätön toimistomme palveluun, voit saattaa toimeksiantoa koskevan erimielisyyden maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ja sen jälkeen tarvittaessa kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi), mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla.

Yleiset palveluehdot löytyvät osoitteesta www.potilasvahinkoapu.fi/lisatietoa/yleiset-palveluehdot-ja-hinnasto/

Yhteystiedot

Lakiasiaintoimisto Suomen Vakuutusapu
Aleksis Kiven katu 20, katutaso
00500 HELSINKI

Sähköposti: toimisto@vakuutusapu.fi

Internet: www.vakuutusapu.fi

Facebook: facebook.com/vakuutusapu

Puh. 040 672 50 50

Y-tunnus: 2119926-6

Toimitusjohtaja: varatuomari Joni Siikavirta

Kaakon Nettipalvelu Oy